Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Prijs

  • De prijs is inclusief op- en afbouwtijd van 15 minuten per kraam, excl. transport en BTW.
  • Dit is de normale opbouw tijd als de kramen naast de aanhanger opgebouwd kunnen worden.
  • De locatie waar de kramen komen te staan moeten voor bus en aanhanger, ( totale lengte 15 meter) vrij toegankelijk zijn.

Extra tijd en werkzaamheden

Bij de op- en afbouw wordt extra tijd en extra werkzaamheden in rekening gebracht ( € 35 per persoon per uur) als:

  • De locatie waar de kramen komen te staan met bus en aanhanger, niet vrij toegankelijk is.
  • De kramen niet vanaf de wagen opgebouwd kunnen worden.
  • De kramen niet aan een gesloten opgebouwd kunnen worden.
  • Er extra wachttijden zijn.
  • Als er geen vrije doorgang is: hoogte verschil: smalle doorgang, trap etc.

Borg wordt terug gestort, wanneer de opbouwtijd van kramen binnen de aangegeven 15 minuten kunnen worden opgebouwd.

Reservering

Een reservering is definitief als huurder akkoord is gegaan met factuur en leveringsvoorwaarden, door beide te ondertekenen en terug te zenden naar verhuurder. Daarnaast moet de aanbetaling van 20% zijn voldaan.

Aansprakelijkheid

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld door overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van het verhuurcontract verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer ( windkracht 8), (transport) vertragingen, stakingen of algemene vervoersproblemen.

Voor de schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan, is de verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materialen of de aanwezigheid van een constructiefout van het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Verzekering

De kramen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Schade

Worden er kramen beschadigd, dan wordt de schade, achteraf, in rekening gebracht bij de huurder.

Betalingsvoorwaarden

Wij werken met een aanbetaling van 20% bij een reservering.
Restant betaling dient te zijn voldaan: 48 uur voor levering van de kramen.